• Preciznost

  Preciznost reda pola stotog dijela milimetra, pri velikim brzinama radnih hodova

 • Prečišćavanje vazduha

  Nastali gasovi se prečišćuju i svjež vazduh se vraća u pogon

 • Obrada lima

  Sječenje i plastična deformacija lima kombinovani na istoj mašini

 • Proizvoljni oblici

  Mogućnost precizne izrade proizvoljnih oblika

 • Sječenje plazmom

  Sječenje plazmom pločevine kao i cijevi prečnika do 350mm

 • Ručno zavarivanje

  Klasični ručni postupci zavarivanja

 • Automatsko CNC zaptivanje

  Automatsko CNC nanošenje poliuretanske ekspandirajuće zaptivne mase

 • Stadion modrica

  Rasvjeta na stadionu modrica


KALDERA uvijek tu za vas i zbog vas


Uvođenje CE znaka

U toku je proces uvođenja CE znaka koji će potvrditi da proizvodi Kaldera Company d.o.o. ispunjavaju bitne zahtjeve za sigurnost potrošača, zdravlja ili zaštite okoline, kao što je određeno uputstvima ili propisima Evropske Unije.

ISO 9001:2008

WRG Inc. je potvrdila da je Kaldera company d.o.o. za obim sertifikacije "Prodaja, proizvodnja i ugradnja elektro - energetskih postrojenja i telekomunikacione opreme uspostavila sistem upravlianja kvalitetom koji ie usaglašen sa zahtevima ISO 9001:2008.

ISO 14001:2004

WRG Inc. je potvrdila da je Kaldera company d.o.o. za obim sertifikacije "Prodaja, proizvodnja i ugradnja elektro - energetskih postrojenja i telekomunikacione opreme uspostavila sistem upravlianja zaštitom životne sredine prema zahtjevima ISO 14001:2004.

SIEMENS licenca

Kaldera Company d.o.o. je postala treći SIEMENS - ov licencirani proizvođač u svijetu i izvršila je transfer SIEMENS - ove tehnologije za cjelokupan proizvodni program srednjenaponskih postrojenja za primarnu i sekundardnu distribuciju el. energije.Naši proizvodi

Trafostanice

Trafostanice

Distributivne trafostanice DTS-K je tipska distributivna transformatorska stanica koja je konstruisana prema važećim standardima.

Kablovski regali i podne kutije

Kablovski regali i podne kutije

Kablovski regali Koriste se za sigurni razvod električnih instalacija jake i slabe struje, a obezbjeđuju i izjednačavanje potencijala uzemljenja.

Telekomunikacioni ormari

Telekomunikacioni ormari

Namjenjen je unutrašnjoj upotrebi, za smještanje aktivne i pasivne telekomunikacione opreme. Pogodan je za kancelarije, laboratorije, elektronske sisteme kontrole i upravljanja.

NN i SN blokovi

NN i SN blokovi

Niskonaponska postrojenja Laka montaža konstrukcije NN bloka, omogućava brzo i lako spajanje modula u jednu cjelinu.

Antenski stubovi

Antenski stubovi

Čelično rešetkasti antenski stubovi mobilne telefonije konstrukcije i proizvodnje tipa “ASK” predstavljaju čelično - rešetkasti konzolni sistem, sastavljen od toplo valjanih čeličnih jednokrakih ugaonika koji se međusobno vezuju odgovarajućim pločama i topločinčanim vijcima.

Konzole za niski i srednji napon

Konzole za niski i srednji napon

Niskonaponske konzole Konstrukcija konzole je od čeličnih profila, površinska zaštita ostvarena je postupkom toplog cinčanja.

Javna rasvjeta

Javna rasvjeta

Novi arhitektonski trendovi u izgradnji stambeno–poslovnih, industrijskih, turističkih i drugih objekata, zahtjevaju savremena rješenja rasvjete koji odgovaraju tehničkim, ekonomskim i estetskim zahtjevima.

Rastavljači

Rastavljači

Tropolni linijski rastavljač 12/24KV, 400A predviđen je za vidno odvajanje odcjepnog srednjenaponskog voda od glavnog dalekovoda.

Projektovanje i inženjering

Projektovanje i inženjering

Bogata i inovativna idejna rješenja prilagođena zahtjevu kupca uz nove tehnologije projektovanja.

Industrijski ormari

Industrijski ormari

Laka i efikasna montaža konstrukcije ormara, bez procesa varenja. Za projektovanje i dizajn konstrukcija ormara Kaldera Company koristi 3D modeliranje u Solid Edgu čime se izbjegava pojava greški pri izradi i montaži.

Elektrorazvodni ormari

Elektrorazvodni ormari

Spajanjem većeg broja ormara po horizontali i vertikali u jednu cjelinu omogućeno je racionalno iskorištenje raspoloživog prostora na mjestu ugradnje.

Iz našeg pogona

Uniformnost dimenzije i oblika zaptivne gume
Automatsko CNC nanošenje poliuretanske ekspandirajuće zaptivne mase
Elektrostatski postupak lakiranja
Airless mokro lakiranje na bazi vodenih boja - ekološki prihvatljivo
Nastali gasovi se prečišćuju i svjež vazduh se vraća u pogon
Klasični ručni postupci zavarivanja
Zavarivanje CNC programibilnim robotom za varenje sa 6 osa
Preciznost reda pola stotog dijela milimetra, pri velikim brzinama radnih hodova
CNC presa za savijanje lima - TRUMPH
Mogućnost precizne izrade proizvoljnih oblika
Sječenje i plastična deformacija lima kombinovani na istoj mašini
Sječenje i plastična deformacija lima kombinovani na istoj mašini
Sječenje i plastična deformacija lima kombinovani na istoj mašini
Sječenje i plastična deformacija lima kombinovani na istoj mašini
Visokoproduktivno CNC probijanje i formiranje lima do 3mm - TRUMPH
Probijanje, odsjecanje i markiranje L profila max. dimenzija do L160x160, dužine 12m
Preciznost i brzina laserskog sječenja svih oblika - TRUMPH
Lasersko sječenje limova debljine do 10mm i cijevi prečnika do 330mm
Sječenje plazmom pločevine kao i cijevi prečnika do 350mm
Sječenje plazmom crnih i obojenih metala do 40mm debljine